Info om filmtilbudet


Vi forsøker så langt det er mulig å gi et fullverdig filmtilbud og kjører kino hver dag med mindre salen er opptatt til andre arrangementer.

Vi kjører vanligvis filmer fra norsk premieredato, men kan i enkelte tilfeller velge å vente med filmer dersom det vil gi et bedre tilbud.

Med en enkelt sal har vi dessverre ikke kapasitet til å vise alle filmer som kommer i distribusjon, men forsøker å gi et så bredt og bra tilbud som mulig.

Programmet oppdateres normalt mandag og fredag og legges vanligvis en uke av gangen. Enkelte filmer med tidlig salgsstart samt matinéforestillinger publiseres tidligere.