Vi har endelig fått åpnet kinoen igjen!

Grunnet redusert bemanning og myndighetenes restriksjoner så kjører vi med noe reduserte åpningstider og litt begrenset tilbud. Men vi har åpent daglig og vil legge ut mer og mer program etter hvert som flere filmer blir tilgjengelig for kinodistribusjon.

For å minimere smittespredninga er vi pålagt følgende restriksjoner:

  • Maks 50 personer inne på en forestilling.
  • 1 meters avstand mellom alle som ikke er fra samme husstand/familie. (Dvs. en familie kan kjøpe billetter og sitte samlet, mens andre må ha 1 meter (2 kinoseter) avstand til andre.

Det skal være helt trygt å komme til oss, så vi har skjerpet våre rutiner med hensyn til vasking og desinfisering av alle kontaktflater. Betanlingsterminaler, håndtak, betalingsterminaler, selvbetjeningskasser, dørhåndtak osv. desinfiseres jevnlig og minst annenhver time i vår åpningstid. Seter som har vært i bruk vil bli desinfisert før neste forestilling.

For øyeblikket selges det ikke plassbilletter, vi hjelper til med å få plassert publikum i salene slik at alle avstandsregler følges. Det jobbes med å tilrettelegge billettsystemet for å håndtere de nye restriksjonene men dette er for øyblikket ikke helt klart.

Ellers oppfordrer vi til god håndhygiene og respekt for avstander.

Velkommen til oss for en trygg og hyggelig kinoopplevelse!