Premiere 30. november 2020

"En smak av jul" med Gospelkoret Abraham